072-571 60 06 info@sandrasmobilfix.se

Frågor och Svar

Det kan vara svårt att förstå begreppet på skillnaden mellan en original lcd och en ersättnings lcd endast med ord. Därför följer nu en bilduppställning som lättare visar vad skillanden faktiskt är.

Skillnad på Ersättnings-Lcd och Original-Lcd

Ersättnings-Lcd

Egenskap: Ersättnings LCD
Ljusstyrka: 
Något svagare
Touch: Likvärdig original, större risk för defekt
Färg: 
Något kallare ton
Utseende: Något högre
Passform: 
Bra passform
Garanti: 
3 månaders funktionsgaranti

Original-Lcd

Egenskap: Original – LCD
Ljusstyrka: 
Perfekt ljusstyrka
Touch: 
Perfekt respons, låg risk för defekt
Färg: 
Perfekt färgåtergivning
Utseende: 
Mjuk och fin display och ram
Passform: 
Perfekt passform
Garanti: 
3 månaders funktionsgaranti

OBS, kolla din garanti!

Innan lagning, ta reda på om du har någon form av garanti kvar på din enhet. Den upphör att gälla efter lagning. Exempel på garantier är Apples 1 åriga enhetsgaranti. Kolla upp vad som gäller för just din enhet. Däremot ger jag dig 3 månaders funktionsgaranti på lagad komponent. Om du har tappat din enhet och skärmen sprucket eller liknande bör du ha i bakhuvudet att det KAN va andra fel på telefonen. Det finns små komponenter som sitter på ditt moderkort. Dom kan ta skada vid fallet och övriga fel behöver inte visas direkt.

Efter lagning garanteras inte din enhet att vara 100% vattentät.

GDPR 

(General Data Protection Regulation) ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) och innebär ett ökat skydd för din personliga integritet. Syftet med GDPR är att förstärka de rättigheter kring personuppgifter som du har som enskild person.

Jag är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Sandra Nilsson Kyrkogatan 17 27434 Skurup

Vilka personuppgifter samlar jag in, och varför?

Privatperson: När du som kund vill ha din enhet lagad behöver jag samla in lite information. Följande fylls i på ett inlämningskvitto:

Namn, telefonnummer, enhetsmodell, fel som ska åtgärdas och ev andra fel, lösenkod, Förfrågning om jag får spara dina uppgifter eller ej. Till slut avslutas ifyllningen med en underskrift utav båda parter.

Jag behöver ta del av namn och telefonnummer för att jag ska veta att du är du och för att jag ska kunna kontakta dig när din enhet är klar. Lösenkoden behöver jag för att jag ska kunna fullfölja hela funktionstestningen efter en lagning.

Företagare: Är du företagare och vill att jag ska fakturerar dig/er gäller ungefär samma sak. Skillnaden är att jag behöver en epost dit fakturan ska skickas.

Informationen sparar jag även för vidare reklamtioner och för att upprätthålla en kundkrets.

All sparad information förvaras i pärm i låst kassaskåp.

Vad händer om jag inte vill att Sandras Mobilfix ska spara mina uppgifter efter lagningen är slutförd?

Om du inte godkänner att jag sparar dina uppgifter strimlas dom och slängs.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Dina rättigheter och tillgång.

Du har som enskild person rätt att få ta del utav vilka uppgifter vi har sparat om dig. Sammanställning kan tas fram vid förfrågning.

Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall.

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats.

Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre.

Om vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt. 

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall.

Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas.

Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för.

Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

Sandras Mobilfix
Kyrkogatan 17, 274 34 Skurup

072-571 60 06
info@sandrasmobilfix.se

ÖPPETTIDER
Måndag-Fredag 10-17
Alla röda dagar har butiken stängt.

 

 

Kontakta Sandra

1 + 15 =